Adjektiv

Adjektiven böjs enligt genus

 • baro (maskulinum – manligt)
 • bari (femininum – kvinnligt)

Och i plural dvs om det är flera eller många så använder man e på slutet för både manligt och kvinnligt

 • bare

Komparation – jämförelse

Stor, större och störst heter baro, baride och koni baride på kale.

 • Böjningsformen för baride heter komparativ (jämförelse, mer)
 • Böjningsformen för koni/komi baride heter superlativ (mest).

Adjektiv

Adjektiven beskriver hur sakerna är – stora, eller små, dryga eller intressanta, gröna eller gula osv. De ”gamla” adjektiven, dvs de adjektiv som fanns i romska språket innan romerna hade kommit till Europa, böjs så här.

 • baro – stor (m)
 • bari – stor (f)
 • bare – stora (m/f)

*(m) maskulinum för manligt kön, (f) femininum för kvinnligt kön

 • o baro raklo – den stora pojken
 • e bari rakli – den stora flickan
 • le bare rakle – de stora pojkarna
 • le bare raklija – de stora flickorna

Objektivformerna för levande varelser finns bara i två varianter – -e och -ja.

 • le bare rakles – den stora pojken
 • la barija raklja – den stora flickan
 • le bare raklen – de stora pojkarna
 • le bare rakljan – de stora flickorna

Adjektivens placering kan variera som jag förstår det på i vilken språklig omgivning som romska talas. I språkmiljöer där adjektivet hamnar efter substantivet, som i de romansktalande länderna i Europa: Rumänien, Frankrike, Spanien, Portugal och Italien där är nog tendensen större att adjektivet precis som i de ländernas språk kan hamna efteråt. En annan variant är att man betonar adjektivet genom placeringen efter substantivet. Adjektivet får då också bestämd artikel.

 • o raklo o baro
 • les rakles le bare

*Komparativ av adjektiv och adverb

Pos.Komp.Superl.
baro storbaridekoni/komi baride
but myckebute/bitidekoni/komi bute/butide
šhukar vackeršhukaride/šhukirdekoni/komi šhukaride/šhukirde
   

Komparativ mer och superlativ – mest

komi/koni baro/baride  – större
o komi/koni baro/baride – störst
baride desar– större än
hi/si isto/ravno baro sar – är lika stor som

Tre varianter på än
Jov hi/si komi/koni baro tutar (-tar från, som är en postposition dvs en variant på preposition.)
Jov hi/si komi/koni baro katar tut
Jov hi/si komi/koni baro desar tut

Exemplet ovan är i maskulinum. Om det gäller femininum så blir det
komi/koni bari – större
komi/koni barider – störst
baride desar– större än
hi/si isto/ravno bari sar – är lika stor som

och handlar det om plural så blir det
koni/komi bare, baride – större
le koni/komi bare, barider – störst
koni/komi bare desar– större än
san isto/ravno bare sar– (de) är lika stora som

*

De ”nya” adjektiven, dvs de adjektiv som kom in i språket efter ankomsten till Europa, är lite annorlunda. Ändelserna -o, -i och -one används och på lite olika sätt i olika situationer. Exemplen nedan är hämtade ur Ronald Lees lärobok.

 • o šhukar/rajkano raklo – den vackre pojken
 • i šhukar/rajkani rakli – den vackra flickan
 • le šhukar/rajkane rakle – de vackra pojkarna
 • le šhukar/rajkane raklija/raklja – de vackra flickorna

och i objektform

 • Dikhav le šhukar/rajkano rakles – Jag ser den vackra pojken
 • Dikhav la šhukar/rajkanI raklija/raklja – Jag ser den vackra flickan
 • Dikhav le šhukar/rajkane raklen – Jag ser de vackra pojkarna
 • Dikhav le šhukar/rajkano raklijan/rakljan – Jag ser de vackra flickorna