Är

Presens och imperfekt

Att vara, jag är, jag var

Presens – nutidImperfekt – dåtid
Me somJag ärMe somasJag var
Tu salDu ärTu salasDu var
Jov hin/si
Hoi hin/si
Han, hon, det ärJov, hoi sasHan, hon, det var
Ame samVi ärAme samasVi var
Tume sanNi ärTume sanas/senasNi var
Jon hin/siDe ärJon/Hin sasDe var

Konjunktiv

– verbform (modus) som uttrycker något tänkt, önskat eller ovisst.
På äldre svenska använder man vore t ex: ”Jag önskar att jag vore rik” eller med verbet : ”Jag önskar att jag finge resa”

På romska och också på nutida svenska räcker det med att använda teatt och därefter verbet är

PresensImperfekt
te som – att jag ärte somas – att jag var
te sal – att du ärte salas – att du var
te hin/si – att han är, att hon ärte sas – att han var, att hon var
te sam – att vi ärte samas – att vi var
te san – att ni ärte sanas/senas – att ni var
te hin/si – att dom ärte sas – att dom var