Att fylla på med

 • De bestämta artiklarnas kasusböjning
 • Personliga pronomina böjningsformer
 • Övriga pronomina – demonstrativa, interrogativa, relativa
 • Passiva verb i olika tempus
 • De olika participformerna – aktiva particip
 • Adjektivets komparation (kontrollera) och böjningar i olika kasus
 • Adverb – mer om adverb – tidsadverb, rumsadverb etc
 • Prepositioner – mer om prepositioner
 • Avsnitt om kan, vill, måste, få – šaj, daštiv, kameha, mangeha, trepela
 • Futurum
 • Konditionalis – ifall
 • Reflexiva verb – förtydligande
 • Förtydligande kring med eller utan -a på slutet

Verbformer som slutar på -as jfr bijanvelas/bijandilas