Exempel

Exempel på hur substantivens kasus används med olika substantiv i situationer med olika verb och prepositioner. Författaren till de här exemplen understryker också att romani kommer från hindi och att man kan se det på de djupa strukturerna i språket och språkets grammatik.

Exempel med ordet džala (gå)

 • O rom džala kaštenge – Mannen går för att hämta ved
 • O rom džala apo drom – Mannen går på vägen
 • O rom džala apo grast – Mannen går efter hästen
 • O gad džala leske šukar – Skjortan passar bra åt honom
 • Me džava tusa aro foro – Jag går med dej till stan
 • I romni džala ando čher – Kvinnan går in i huset
 • Me džava paš tute – Jag går till dej

Exempel med ordet avela (komma)

 • O manuš avela apo drom – Mannen kommer på vägen
 • O xabe avela leske šukar – Han tycker om maten
 • O čhavo avela aredar/andar o čher – Pojken kommer från huset
 • O čhavo avela čherestar – Pojken kommer från huset
 • Džava tusa – Jag går med dej
 • Me avava paš tute – Jag kommer nära dej
 • Avav tute – Jag kommer till dej
 • Avava kaj tuke – Jag kommer till dej

Exempel med ordet bičha (sända, skicka)†††††

 • I romni bičhavela e čhaves ako kurko – Kvinnan sänder barnet till marknaden
 • Trade/Bičha mange jekh lil – Dom skickade en bok till mej
 • Bičhadan les aredar/andar o gav – Dom skickade honom från byn
 • Tradas/Bičhadas lensa louve – Han skickade pengar med dom
 • Tradas/Bičhadas louve lensa – Han skickade med dom pengar
 • Bičhadan mande e čhave – Dom skickade pojken till mej

Exempel med avava palpale (återvända, komma tillbaka)

 • Me avava palpale apo drom – Jag kommer tillbaka från min resa
 • Me avava palpale tumendar – Jag kommer tillbaka från dig
 • Me avava palpale lasa – Jag kommer tillbaka med henne
 • Avav palpale kaj tuke – Jag kommer tillbaka till dej

Fler exempel

 • Džala avri pe les jekh čiri – En myra går ut på honom
 • Ari džala pe les jekh čiri – En myra går ut på honom
 • Nikljol/Nikjol pe les jekh čiri – En myra går ut på honom
 • I čiri kralinela/cirdela pes apo les – En myra kryper på honom
 • I čiri kralinela/cirdela pes apo leske – En myra kryper på honom
 • Džal avri  leske jakha – går ut från hans ögon
 • Nikjon/Nikljon leske jakha – går ut från hans ögon
 • Šajte/neka les avela kuoros/koros! – Må han bli blind! xxxxxx

Att gå hemifrån

 • Džava avri andar o čher – Jag går från huset
 • Nikjav/Nikljav arodar/andar o čher – Jag går från huset/ hemifrån
 • Džava avri čherestar – Jag går hemifrån/ från huset
 • Nikjav/Nikljav čherestar – Jag går från huset/hemifrån

Fler exempel

 • O čhavo džala lasa ako bijav – Pojken går med henne till bröllopet
 • O čhavo nikjola/nikljola lasa ako bijav – Pojken går med henne till bröllopet
 • O rom džal upre čhereste – Mannen klättrar på husväggen
 • O  rom nikjol/nikljol upre čhereste – Mannen klättrar på husväggen

Tänka på

 • Me dav man godi pe leste – Jag tänker på honom
 • Lav pe godi pe leste – Jag tänker på honom
 • Gindisarav pe leste – Jag tänker på honom
 • Del pes godi pe late – Han tänker på henne
 • Jov del pe godi pa late – Han tänker på henne

Att älska

 • Kamav e čhaja – Jag älskar flickan
 • Mangav e čhaja – Jag älskar flickan

Att se

 • Dikhav o čher – Jag ser huset
 • Dikhav o dades – Jag ser pappa
 • Dikhava e čherestar dži  ki  len – Jag kan se älven från huset
 • Dikhava andar o čher  dži  ki  len – Jag kan se älven från huset
 • Dikhava tusa o filmo – Jag ser filmen tillsammans med dig
 • Manga/Kama te dikhava o filmo tusa – Jag vill se filmen tillsammans med dig
 • Dikhava upre leste šukar gad – Jag ser att han har en fin skjorta på sig

Att säga – från verbet vakerel (tala, säga)

 • Me rakerava/phenava tuke kaj ame džas ando foro – Jag säger till dej att vi ska åka till stan
 • Rakerdom aredar/andar o lil – Jag pratade om boken
 • Rakerdom lensa – Jag talade med honom
 • Rakerdom ko radio – Jag pratade på radio

Att gifta sig och gifta bort. Det finns många ord på kale: te džiftila pes/ te dženimila pe/ te dženimbila pes / prandel pes och från ordet bijav (bröllop)

 • Me džiftijom/dženimjom lasa – Jag gifte mig med henne
 • Me džiftavava/dženimavav/bijavava les jekhe čhajasa – Jag gifte bort honom med en flicka
 • Me džiftavava/dženimavav/bijavava lesa mire čhaja – Jag gifte honom med min dotter

Exempel med ordet bijandili (födde)

 • I kralica bijandili e kraliseske jekhe sumnakune rakles – Drottningen födde kungen en guldpojke
 • I daj bijandili jekhe čhaves – Modern födde en pojke
 • I daj bijandila jekhe čhaves – Modern födde en pojke
 • I daj bijanel jekhe čhaves – Modern födde en pojke (??? tempus)
 • I daj bijanela jekhe čhaves – Modern födde en pojke (??? tempus)
 • I phari/khabni džuvli bijandili aro/ando lengo čher – Den gravida kvinnan födde i deras hem
 • I phari/khabni džuvli bijanela/bijandila aro/ando pesko čher – Den gravida kvinnan födde i sitt hem
 • I phari/khabni džuvli bijandili aro/ando lako čher – Den gravida kvinnan födde i hennes hem
 • I phari/khabni džuvli bijanela/bijandila aro/ando lesko čher – Den gravida kvinnan födde i hans hem
 • I phari/khabni džuvli bijandili aro/ando lesko čher – Den gravida kvinnan födde i hans hem
 • I phari/khabni džuvli bijanvelas/bijandilas aro/ando peski čher – Den gravida kvinnan föddes i sitt eget hem
 • I phari/khabni džuvli bijandilas aro/ando peski čher – Den gravida kvinnan föddes i sitt eget hem

Att dö – te mera, te merel

 • Jov merel lake – Han dör för hennes skull
 • Joi merel leska – Hon dör för hans skull
 • Jov merel lenge – Han dör för deras skull
 • Tu meres apo drom – Du dör på vägen
 • Joi merel apo drom – Hon dör på vägen
 • Ame meras apo drom – Vi dör på vägen
 • Jon mule lensa aro/ando foro – Dom dog tillsammans med dom i staden
 • Jov mulo aro/ando gav – Han dog i byn
 • Jov mulas aro/ando gav – Han dog i byn
 • Joj muli xoljatar/xolijatar/xoljatar/rušatar – Hon dog av ilska
 • Joj  muli aredar/andar i xoli – Hon dog av ilskan
 • Joi merela aredar/andar i ruš – Hon dog av ilskan
 • Joi merela/merla aredar/andar i xoli/ruš – Hon dog av ilskan