Frågor och uppmaningar

Te phuča ta te manga lačhes/šukares Att fråga och att be artigt
Phučel ta mangel lačhes Han frågar och ber artigt
Mangava tut ke/te … Jag ber dig (att) …
Šaj tu/daštis? Kan du …?
Dašatidalas… te? Hade du kunnat … att?
Ačhe fanimen ta… / Lošareha ta… Var snäll och …
Kameha tu/mangeha tu…? Vill du …?
Te kameha/mangeha …? Skulle du vilja …?
Haljuves? Förstår du?
Haljuva. Jag förstår.
Me na haljuvas. Jag förstod inte.
Prosa/Prosti/Prostisar man, na šundom. Ursäkta, jag hörde inte.
Jov prosavela/prostisarela/prostinela Han förlåter
Prosavas/Prostisaras/Prostinas amen!
Jertisardol!
Ursäkta oss!
(innan du lämnar mötet/sällskapet)
So phenehas tu? Vad sade du?
So phendal? Vad har du sagt?
Šaj tu des-pe palpale so phenes?
Šajte phenes pana jekhvar
Kan du upprepa det?
Šaj aves mansa?Följer du med?
Av mansa! Kom med!
Ačha štil, ačhe pačasa! Ta det lugnt!
Ame trepela te džas akana. Vi måste gå nu.
Spila apo larmosko kočuk te kameha
ažutiba!
Tryck på larmknappen om du vill ha hjälp!
Ažuti! Hjälp!