Ordförklaringar

Språkvetarnas ”förkortningar” för språkreglerna  – grammatiken

Några grammatik ord kan delas upp i mindre ord

Pronomenpro nomen ”för namn”, ”istället för namn” eller ”substantiv”
Adverb – ad verb – ”vid verb” – jämför med engelska ‘at’ – på, vid
Interrogativ – frågande – ‘interrogate’ betyder att fråga ut på engelska
Komparativ – jämföra –  ‘to compare’ – på engelska
Prepostition pre position (framför-placering)

  • (engelskan har ju många ord från latin)


En del grammatiska ord förklarade med exempel

Adjektiv: röd, stor, varm, våt
Adverb: skrev snabbt, gick snabbt, gick framlänges, skriver snyggt

Demonstrativa pronomen: den här, den där, de här, de där

Femininum: Kvinna, flicka, kviga – (kvinnligt kön)
Futurum: ska tala, kommer att tala, ska gå, kommer att gå

Genitiv: mannens, husets, skrivelsernas, Evas
Genus: kön: han eller hon

Imperativ: tala! gå! visa! ropa!
Imperfekt: talade, gick, visade, ropade, var, hade.
– I grammatik för svenska språket är det numera preteritum*
Indefinita pronomen: någon, ingen, något, några, någonstans
Infinitiv: att tala, att rita, att stava, att gå
Instrumentalis: med (engelskans by)
Interrogativa pronomen: vem, vad, när, hur?

Kasus: förklarar hur ord som hus, bil, pojke(substantiv), jag, han(pronomen) används i en mening
Komparativ
: rödare, större, varmare, våtare
Konditionalis: skulle gå, skulle visa, skulle vilja
Konjunktiv: vore, ginge, finge (både svenska och romska använder andra verbformer)

Maskulinum: Man, pojke, tjur – (manligt kön)
Morforlogi: ordform – hus, huset, husen, husets, husens, hustak, husköp

Negation: inte, don’t, nej
Numerus: antal, en eller flera, dvs singular eller plural

Particip: talande, visad, målad (t ex en talande man, en visad tavla, en målad tavla)
Passivium: talas, talades, talats, visas, visades, visats
Penultima betyder näst sista stavelsen (panorama, vakat)
Perfekt: har gjort, har talat
Perfekt futurum: kommer att ha talat, kommer att ha gått, kommer att ha visat
Perfekt particip: visad, trodd, påkostad, målad
Personliga pronomen: jag, mig, han, vi, oss, de, dem
Plural: bilar, husen, tankarna, idéer
Pluskvamperfekt: hade talat, hade gått, hade visat
Possesiva pronomen: min, mina, din, hans, hennes, sin, vår, deras
Prepositioner: i, på, under, framför, medan, mellan
Presens: talar, går, visar, ropar, är, har
Presens particip aktivum: talande, gående, troende, svävande
Presens particip passivum: talandes, gåendes, troendes, svävandes
Preteritum: se imperfekt
Pronomen ord som används i stället för substantiv

Reflexiva verb: tvätta sig, roa sig, bete sig, klä sig
Relativa pronomen: som, vilken, där, då

Substantiv: bil, hus, tanke, idé
Superlativ: rödast, störst, varmast, våtast
Syntax: regler om ordföljd

Tempus: tid – presens, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, futurum

Verb: gå, tala, visa, ropa, är, har
Vokativ: Maria! Du grabben! Allihopa!


  • imperfekt betyder ju oavslutat/ ofullbordad medan perfekt betyder avslutad/fullbordad. Svensk grammatiks användning av imperfekt framstår som förvirrande när man jämför med en del andra språk där perfekt och imperfekt är grammatiskt mer begripligt som i kale, spanska, ryska, arabiska bland annat. Men i svensk grammatik stämmer inte det och därför använder man där numera preteritum.