Kausativ

Kausativ betyder att orsaka och på kale används ändelsen (suffixet) –av för att verbet ska bli kausativt – ”orsakande”:

VerbKausativ
džiftila pes (gifta sig)džiftilavav (gifta bort)
dženimila pe (gifta sig) dženimilavav (gifta bort)
darava (bli rädd)daravav (skrämma)

Ytterligare ett ord för att gifta sig som kommer från ordet bröllop bijav och som kausativt verb blir bijavav:

  • Me bijavava lesa mire čhaja – Jag gifte honom med min dotter