Konjunktioner

Bindeord – Konjunktioner binder samman satser och delar av meningar – och, eller, men …..

KaleSvenska
jake/sar tesom, såsom, sådär, så, som om,
på samma sätt som
ta trujal/ ta trujum/ ta trustaloch runtom, fastän, fast
ta/taj/te/nin/nioch, också, men, men då, och då,
och ändå
ni/ nin/nina/ kaj te/ sar taockså, ifall, även om, om också, om … så,
huruvida
pa/pooch, samt, och då
kajatt, som, när, enär, eftersom
sar kajsåsom, som, eftersom, när, liksom,
på samma sätt som, som om
sikajså snart som
sar sig/ samo sohur snabbt, så snart som
sarsom, medan, på vilket sätt, såsom,
eftersom, på samma sätt som, liksom,
emedan
än, än vad som, förrän, på vilket sätt,
som om, på samma sätt som, såvitt,
som om
sar te/ sar ta/ jake sar/ ake sarsom om
ke te/ ki teså att
aja/avka/kika/kadaså, således
ka te/kašte/sobiså att, för att, på det att
ča/čaže/nemen, samt
čeom, ifall, även om, om också
ama/abe/aba/numaj/demen, och, samt, utan, än
te/akoom, ifall, även om, om också, om … så,
huruvida, vare sig, antingen, ifall
ako/tiom, ifall, även om, om också, om … så,
huruvida
keför, att, som, såsom, eftersom, när,
liksom, eftersom, enär, så pass
ni/ninliksom, även som, också
ni/ne/ili/vajeller, inte heller, ej heller, varken,
varken … eller, men, utan, än
ni..ni/ ili..ili/ ne..ne/ni..nevarken eller
kaj/mer/sajt/se/keför, för att, ty, nämligen
pal(a) davaför detta, således
ča kajförutom att, bortsett från,
bortsett från den där
te niantingen eller, antingen … eller,
vare sig … eller
ti neom inte, annars, såvida inte, med mindre,
än att, för såvitt inte
ni/vaj/vajke/ili/ te vaj/ šaj/šaj paeller, antagligen eller, antingen, vare sig
ni..nin/ili … ili/ abo…abo/ vajke…vajkeantingen … eller, vare sig … eller
numa…numa/ ja…ja/vaj…vaj/ či…čiantingen … eller, vare sig … eller
nin/ili/vaj/abo/ te na/ ja/jali/aboeller
nin/ili/bujto/jaliantingen
džikanamedan, samtidigt som, under det att,
så länge, även om, då däremot, trots att, under
dži/džin/džikaj/džikotills, ända tills, medan, samtidigt som,
under det att, så länge, även om,
så snart som
dži/džin/džikaj/dok/pokamedan, samtidigt som, under det att,
så länge som, även om, trots att,
så snart som
džikavmedan, medan, samtidigt som,
under det att, så länge, även om,
då däremot, trots att
dži kai tetill, medan, samtidigt som, under det att,
så länge, även om
doleske/ke/ki/kodoleskedärför, därför att, för att, emedan,
således, ty, därav, av den anledningen,
på grund av det
panda/panaändå än, men
kaj /dekana/dekin/desarsedan, eftersom
katar kodijasedan, eftersom, då, efter, emedan,
alldenstund, enär
palal/pal(a)/palsedan, därefter, då, efter det, efter det att
pala ada/pošleefter, bakom, enligt
ta paleoch då, efter det
anglal/angal/angleföre, innan, framför, förr, förut, förrän
aja/jakes/jake/saj/te/ja…så, därför, alltså
samo soså snart som, knappt, knappast
so te/ke te/teså att, för att, på det att
sobiså som
kekaj/kajte/xota/iako/madafast, fastän
makar/vaxka/barfastän, även om, fast
meviäven
kaj te/ ke teäven om
de/katar kodija/sajt/atunčisedan, sedan när, eftersom, efter det att
katar/kodola/dekanasedan
pri/praför
hot/hojatt, som, när, enär, eftersom, så pass, om, ifall
hot teom, ifall, även om, om också, om … så,
huruvida
hoj te/teatt, som, när, enär, eftersom, så pass,
så att, för att, på det att, i syfte att,
i avsikt att
ki te/ či te/hot kajså att, för att, på det att
hod tesedan, eftersom, då, efter, emedan
bikaj/biskaj/biskomedan, samtidigt som, under det att,
så länge, även om, till, trots att, ända tills
te bi/ta bi/da bi/so bi/aja biså att
ako naom inte, såvida inte, med mindre, än att,
för såvitt inte
pala/ pala ado/ pala kadasedan, och då, och sedan
ašal/xalpå grund av
ča kaj/ te kajförutom, förutom att
hot te/ hoj te/ ki te/ či te/ hot kaj/ ke te/ ja te/ či te/ te šaj teså att, att, ifall, i det fall att
ke te/ te/ti/ kaj te/ hot kaj/ bi te/ oni teså att, så, utan
kaj/kata/katarvar, varifrån, vart
xoč/xoc/hoc/xota/hjaba/kaj/ sa jekh kefastän, inte desto mindre, även om, att,
trots att