Konjunktiv

Konjunktiv är en verbform (modus) som uttrycker något tänkt, önskat eller ovisst. Kale och inte heller modern svenska har någon särskild böjningsform för detta. Modern svenska har bara ordet vore kvar som en rest från vara, är – ”Jag önskar att jag vore rik” . På äldre svenska använder ordet finge från verbet : ”Jag önskar att jag finge resa”.

På romska och också på nutida svenska räcker det med att använda teatt och så verbet är.

GenusPresensImperfekt
Me – jag te som – att jag ärte somas – att jag var
Tu – du te sal – att du ärte salas – att du var
Jov, hoi – han, honte hin/si – att han/hon ärte sas – att han/hon var
Ame – vite sam – att vi ärte samas – att vi var
Tume – nite san – att ni ärte sanas/senas – att ni var
Jon – dom/dete hin/si – att dom ärte sas – att dom var