Negation – inte

Inte uttrycks antingen med ordet na eller med či framför verbet. I svenska använder vi bara inte, men har ju två ord till som är mer gammalmodiga eller formella ”ej” och ”icke”.

Me na som …. jag är inte ….
Me či som …. jag är inte ….
… te na som… att jag inte är
… te či som… att jag inte är

Eftersom kale har två ord för ”inte” så finns också flera sätt att säga orden ingenting och inget: čičiuni – ničiuni – ništiuni  

I uppmaningsform – imperativ använder man orden na eller ma istället för ordet či.

Na čer! eller Ma čer ! – Gör inte! / Na čeren! eller Ma čeren! – Gör inte!