Om

Status: Sidan byggs under 2019 – Uppdaterad 2019-05-10

Språk: Kale

Namn: Det Röda Hjulet – O Lolo Kuros

Syfte: Resurs- och utvecklingscentrum för kalespråket i Sverige.

Språkansvarig Kale: Allan Schwartz

Webansvarig och språklig konsult svenska och grammatik: Bertil Jansson

Ekonomiskt stöd: Institutet för språk och folkminnen