Ordbildning

Man bygger eller bildar nya ord i språket med hjälp av korta stavelser som man lägger till vanliga ord antingen före eller efter.

Några exempel på svenska:

 • hålla – behålla, förhålla, behållning
 • stava – avstava, stavelse
 • bygga – bebygga, förebygga, bebyggelse
 • komma – ankomma, avgå, gående
 • gå – begå, förgås

Stavelserna indelas i prefix och suffix.

Prefix kommer av pre som betyder före. Exempel på prefix finns i orden behålla, förhålla och avgå.

Suffix betyder att stavelsen kommer efter ordet. Exempel på suffix finns i orden behållning och stavelse.

Det finns väldigt många prefix och suffix i kale.

-no och -ni

Ett av de vanligare och mest användbara är suffixen som betecknar en man eller kvinna

 • no (suffix för man)
 • ni (suffix för kvinna)

Orden kan bildas från verb t ex arakhav (hitta, ta hand om, vakta) som blir arakhno – en manlig person som vaktar eller tar hand om – ‘body guard’

Ett annat exempel är från verbet starav/astarav som med suffix för manliga ord blir astarno och med kvinnlig ändelse astarni (fälla).

Ytterligare exempel från verbet sikavel (visa) som blir sikavno och sikavni (guide, lärare)

Fler exempel på den kvinnliga ändelsen –ni:

 • grastni (märr)
 • manušni (kvinna)
 • romni
 • rani (madam) från ordet rai (kung, herre)

-iba, -ipa, -ibe, -iben, -ipe, -ipen

Ett annat vanligt suffix är -iba/-ipa, ‐ibe(n),   ‐ipe(n)  som formar många abstrakta (‘som man inte kan se’) substantiv

 • amalipe, amalipen (vänskap)
 • phralipe, phralipen, phraliba (brödraskap)
 • diliba, dilipe (dumhet, vansinne)
 • šukaripe, šukaripen, šukariba (skönhet)
 • pharipe, pariba (tyngd, havandeskap, svårighet, sorg)
 • kamipen, kamiba (önskan, kärlek)
 • šariben (beundran, prisande, beröm, framhävande)
 • ačhiben (ståndpunkt, kvardröjande, början, tillblivelse, händelse, tillfälle, skapelse)
 • arakhiben (skydd)
 • asaviben (leende)
 • bikiniben, biknipen, bikniba (försäljning, handel)
 • lačharipe (förbättring, reparation, rättelse, samlag)
 • čhavoripe (barndom)

-lin

Ambrol (päron) bildar det feminina ordet ambrolin (päronträd) med suffixet ‐lin.

Phabaj (äpple) bildar det feminina ordet phabajlin (äppelträd) med suffixet ‐lin.

-uno, -uni, -utno, -utni

Adjektiv (ord som beskriver hur saker är) kan bildas genom att man lägger till suffix. Nedan ser de orden i maskulinum, femininum och plural.

 • kaštuno, kaštuni, kaštune – gjort av träd – trä
 • čherutno, čherutni, čherutne – som tillhör hemmet
 • čačutno, čačutni, čačutne – sanningsenlig, laglig, rättvis, ärlig
 • akanutno, akanutni, akanutne – nutida, samtida från ordet nu
 • uprutno, uprutni, uprutne – överlägsen från ordet upre (uppe, uppåt)
 • anglutno, anglutni, anglutne – föregående från ordet anglal (före, framför)
 • palutno, palutni, palutne – efterföljade, följande från ordet palal (efter, bakom)

-valo, -vali, -alo, -ali

Enbart maskulinumformen skrivs hädanefter. När adjektiven ska användas för kvinnor slutar de på -i och för flera personer på -e

 • čhorvalo (skäggig) från o čhor (skägget)
 • ratvalo (blodig) från o rat (blodet)
 • bengalo (våldsam, avskyvärd, ond, djävlig, vild) från ordet o beng (djävulen)

-ikano, -ikani

 • muršikano – manlig
 • džuvlikano – kvinnlig
 • phralikano – broderlig
 • dilikano – tokig

-jar, -ar

Ändelserna – suffixen -jar, -ar är en av de mest använda ändelserna i kale. Ändelserna används för att bilda nya verb av substantiv, adjektiv, adverb, siffror och andra verb. Grammatiska ändelser sätts efter det här suffixet.

 • mel-jar-el (smutsa ner)
 • loš-ar-el-a (göra någon glad)
 • bar-jar-el-a (växa, utveckla, förstora)
 • dil-jar-el-a (göra någon vansinnig)
 • šukar-jar-el-a (göra vacker)
 • sikl-jar-el-a (undervisa) från sikljola

Det finns dessutom många suffix det vill säga ändelser som har olika grammatiska funktioner och beskrivs i grammatiken på övriga sidor.

Prefix

Prefixen är inte lika många, men ett väldigt vanligt prefix är bi‐ som på svenska motsvaras av prefixet o- till exempel i orden olycka, osams, oreda.

 • bibaxt (olycka)
 • bilondo (osaltad)
 • bistarela (tappa, glömma)
 • bičinel (sälja dvs ‘o-köpa’ 🙂 )