Particip

Particip är verb som omformas till adjektiv kan man säga – verb som får funktion som adjektiv. Adjektiv beskriver ju ett substantiv. Några exempel på svenska:

  • en gående man
  • en döende blomma
  • en älskad bror
  • en bortappad katt
  • en reparerad bil

Ett sätt att skriva particip för particip som redan hänt på kale med ändelserna –do, –di och –de

  • lačhardo, lačhardi, lačharde – förbättrad – ‘en reparerad bil’

Inte färdig xxxx (fylla på med fler exempel och meningar och ovanför aktiva particip i presens)