Prepositioner

I romani finns det dels vanliga prepositioner, dvs. småorden som uttrycker relation mellan substantiv. Det här är bara en liten lista på några av prepositionerna.

ando/aro – i
ande – ando e
andar – från
angla – framför
karing – i riktning mot, om (angående)
katar – från
kajal – från                                                                                                                    trujum/krugom – runt
trujal/truj/trujo –  runt,runt omkring,runda

maškar – mellan, bland
pe – på, vid, av, för, till
po – vid,på, upp på, ovan på
pa – om, angående, genom, av, från
pala – bakom
perdal – tvärsigenom
prisi/protiv– mot              
priso/kajo/prema/karing  – mot                                                                                                                  tela/telal – under
bi- – utan

Men det finns några viktiga prepositioner som egentligen är postpositioner dvs dom kommer efter ordet i stället för framför. Ungefär som i finskan, ungerskan, turkiskan och en del i kurdiskan, men framför allt indiska språk hindhi där det säkert kommer ifrån.

ke – till, för
te – vid
sa – med
tar – från

k blir ibland g
t blir ibland d

t ex när n föregår k eller t

man – mig
mange – till mig
mande – vid mig
mansa – med mig
mandar – från mig

Man kan använda de båda sorternas prepositioner i kombination ibland

maškar/maxkar amende – bland oss