Siffror och tid

Čhon – masek (månaderna)

januaris, febralis, martos/marciuši, aprelos,
majos, junos, julos, avgustos,
septembros, oktobros, novembros, decembros

Kurkesko dives (veckodagarna)

lujamåndag
martcitisdag
tetradžionsdag
žojatorsdag
paraštuijfredag
sabatolördag
kurkosöndag (betyder också helg och vecka)

Siffror:

1 – jekh
2 – dui
3 – trin
4 – štar
5 – pandž
6 – šov, šouv
7 – efta
8 – ohto
9 – enja

10 – deš
11 – dešujekh
12 – dešuduj
13 – dešutrin

20 – biš
21 – bišujekh
22 – bišuduj
23 – bišutrin

30 – trijanda
40 – štarvardeš
50 – pandžvardeš
100 – šel, jekhšel
200 – duj šela
300 – trin šela

1000 – deš šela/ adur mija/ezeros – 1000
jekhmija – ett 1000                                                                                               dujmija/dujezer  – två 2000                                                                                                 dešadur/mijakto/eserutno – tusendel                                                       adurvar/mijavar/eservar – tusengånger

Sedan finns det lite varianter, de tre första nedan är från grekiskan
tranda – 30
saranda – 40
peinda/pinda – 50                                                                                   peinda milja – 50 000  

Ordningstalen
jekto – första
dujto – andra
trinto – tredje
bišto – tjugonde
šou-var-deš ta oxtato – sextioåttonde