Substantivens genus

Kalespråket har två genus – kön. De är maskulinum och femininum, dvs manligt och kvinnligt.

Ord som o rom och i romni är självklara, medan andra ord som t ex o muj och i piri kan placeras om man vet att man sätter o eller i framför.

  • O används för maskulinum (manligt) – o muj
  • I används för femininum (kvinnligt) – i piri

I svensk grammatik har vi varken manligt eller kvinnligt, men vi har två genus som motsvarar ‘ett‘ och ‘en‘ – neutrum och reale. Äpple t ex är neutrum – ett äpple, medan bil är reale – en bil. I finska, ungerska och engelska finns inga grammatiska genus. I spanska, italienska, franska är de grammatiska könen precis som i romskan maskulinum och femininum. I ryska, polska och tyska har man maskulinum och femininum och dessutom neutrum.