Ord och fraser till vardags

(god kväll – se sista raden!)

Jov/Joi šarela manHan/Hon ärar, berömmer mej
Jon šarena amenDom ärar oss
šariba/šaribenberöm, ära
Prindžarel/Pindžsavela tutHan känner dej
Prindžarav/Pindžsava tutjag känner dej
Pačaja apo man!Lita på mej!
pačal/pasilatillit, tro
Pasela/Pačal pe DevelHan tror på Gud
pakriba/parikeripa/parikibatacksamhet
Pariki/ParikerTack
Parikiba/Pariker ni tutTack detsamma
Pariki/Parkri/Pariker nin tutTack detsamma
Pariki/Parkri/Pariker aja butTack så mycket
ParikerelHan/Hon tackar
Parikerav/Parkava tukeTack (till dig!)
Av sasto!/baxtalo!Tack! (till en man)
Av sasti!/baxtali!Tack! (till en kvinna)
Parikerav/parkava tumengeTack till er
Te aven saste!/baxtale!Tack! (till flera)
Sar sal?Tjenare, hur går det?
Mangava tumenge baxt ta sastiba
Devlestar!
Jag önskar er lycka och hälsa från Gud!
Mukha tut/les/la/tumen DevlesaAdjö, jag lämnar dej/ honom/henne/er med Gud
Ačh Devleha!/ Ačh Develesa!Adjö, (Gå med Gud!)/ Hejdå!
Te aves baxtalo!/baxtali!Hejdå! (till en man/till en kvinna)
O Devel tusa!Hej (Gud med dej!)
Mangava tumenge baxt ta sastiba
Devlestar
Jag önskar er lycka och hälsa från Gud
Sasti/Baxtali te aves tu!Må du bli lycklig! (till en kvinna)
Sasto/Baxtalo te aves tu!Må du bli lycklig! (till en man)
Sasto aves!Du är välkommen! (till en man)
Sasti aves!Du är välkommen! (till en kvinna)
Mišto avel!Välkommen! (till en man/kvinna)
Mišto avelasHan/Hon är välkommen
Mišto avenasNi/Dom är välkomna
Av baxtalo te mišto aves!Var lycklig och välkommen!
Av baxtale te mišto aven!Var lyckliga och välkomna!
Saste te aven tume!Var lyckliga, Välkomna! (Må ni bli lyckliga!)
Te aves baxtalo!Lycka till! Hejdå!
Mišto arakhjal/trafinjalTrevligt att ha träffa dej
Mišto arakhjan/trafinjanTrevligt att ha träffa er
Mišto te arakhes/trafines tutTrevligt att träffa dej
Mišto te arakhen/trafinen tumeTrevligt att träffa er
But baxt tuke!Grattis!
But baxt tumenge!Grattis! (till flera)
Baxtalo to bijandi dives!Grattis på födelsedagen! (till en man)
Baxtali ti bijandi dives!Grattis pa födelsedagen! (till en kvinna)
Čixko/Čixo hin/siDet är bra/okey
Mišto hin/siDet är bra/okey
Čum man agor!Kyss mej adjö!
Čumaveha/Čumideh man agorDu kysser mej adjö
Čumavela/Čumidela man agorHan/Hon kysser mej adjö
Kamav/Mangav tutJag älskar dej.
Ni me tutJag gör det samma
Hin/Si sa mištoj?Är allt bra?
Sa mištojAllt är bra
Loxano/lošano sal? Är du glad? Är du på gott humör? (till man)
Loxani/Lošani sal? Är du glad? Är du på gott humör? (till kvinna)
Mišto šundasLåter trevligt
Kames te ačeha kokares/korkori?Vill du vara ensam?

Fraser att använda i brev

Av sasto ta loxano/lošano!
Av sasto ta baxtalo!
Må bra och var glad! Må bra och var lycklig! ( till man)
Av sasti ta loxani/lošani!
Av sasti ta baxtali!
Må bra och var lycklig! Må bra och var lycklig (till kvinna)
But sastipa tuke!Må hälsan stå dej bi!
Čumava/Čumidav tutPuss på dej!
Tiero/Tiero čačanesDin tillgivne
Kamlo mal/amalKära vän
Džaliv/Žaliv tut?Saknar dej

Fler användbara fraser

Prosav man!Förlåt mej!
Sar hin tusa?Hur är läget med dej?
Džali/Žali ma/man?Saknar du mej?
Džalil/Žalil tuHan saknar dej
Joi hin džalime/žalimeHon är saknad
Av lačho/lačhi ta ……!Var snäll och……!
Dža pačasa!Gå i frid/ Gå i tro!
Apo kurkoI helgen
vauro kurko, aver kurkonästa vecka
korkovecka, söndag, helg
paluno kurko/angla ado kurkoförra veckan
vaver kurkonästa vecka
ari luja/lujinei måndags
čhon/masekmånad
vremjos/tijatid
komi palide/palalunesenare
ako paluni vremjos/ paluneskepå sistone
akananu
akanassnart
berexesko/berešesko vremos/vrjamos årstider
ako berši fjol
paluno berš, angla ado beršförra året
vaver beršnästa år
Bari paraštuj/ Lungo pančtodivesLångfredag
Lačho kurko tuke!Trevlig helg!
Baxtalo kračunos!God jul!
Lačho romengo dives!Glad romsk dag!
Mišto maškaruno nijal/nilajGlad midsommar!
Baxtalo nevo berš!Gott nytt år!
Lačho/Mišto/Čixo nacijonako dives!God nationaldag!
Baxtalo patradži!Glad påsk!
ivend, vendvinter
ako ivend, apo ivendpå vintern
angla nijal/izvoros/tavasivår
ako nijal/ angla izvoros/ apotavasipå våren
nijal/nilajsommar
ako nijalpå sommaren
pala nijal/apo jeisos höst
ape jeisos/ apo jeisenpå hösten
Izborako filašin/ ValborgosValborg
angnal xabeförmiddag
angla paš dives, apo sarlapå förmiddagen
pala divesko vremjako kali eftermiddagskaffe
pašdivesko vremjoseftermiddag
apo paš dive på eftermiddagen
Lačho sara/sarla!God morgon!
aro sarla/ dasarlaI morgon
sarla, sarramorgon
aro sarla/tasarlai morgon
sigo aro sarlai morse
aro perdal sarla i övermorgon
api sarla/ api račahapå morgonen
ako/akola sarlai förrgår
kalikos, ako riati går
ari riat/abelveli kväll
tela rassako/račakounder kvällen
riati, rača, rat, rassanatt
ada riati natt
ada belveli kväll
ape belvel, angla riatpå kvällen
riatjako/račako/ratjako xabe/ kvällsmat
ape rassake/račakepå natten
Lačhao riat! Lačho ratja!God natt!
Lačho belve/rassa pala dives!God kväll!
Lačho dives!God dag!
Lačho xx??God eftermiddag!
adives/dadivesI dag
apo dives på dagen
tela divese/divise under dagen
vaver divesnästa dag
Me som adaj celo/saro dives/ratji Jag är här hela dagen/kvällen